ONKO MUOTI PILALLA? | IS FASHION RUINED?

ONKO MUOTI PILALLA?

Teippiä, epäkäytännöllisiä virityksiä, vastuuttomia materiaaleja ja valmiiksi muodin nimissä rikottuja vaatteita. Epäinhimillistä valmistusta, epäterveellisiä kauneusihanteita, luonnon tuhoamista, saavuttamattomia hintoja ja pahaa oloa niin tekijöillä kuin kuluttajilla. Tätäkö “huippumuoti” on? Kuka sitä tarvitsee?

EI KUKAAN.

Maailma kaipaa enemmän lempeyttä. Tarvitaan kestävämpää tekemistä ja kuluttamista. Ympäristön kannalta saatamme olla osittain jo myöhässä? Entä muodin vaikutus mielenterveyteen?

Vuotia on designyritys, joka toimii muotialalla. Tunnistamme koko alaan liittyvät laajat ongelmat. Esimerkillämme uskomme pystyvämme muovaamaan ajattelua kestävämpään suuntaan. Tekemisemme kestävyys näkyy niin materiaalivalinnoissa, suunnittelussa ja markkinoinnissa. Emme piilottele jälkiä tai “epätäydellisyyksiä” millään tekemisemme osa-alueella, vaan päinvastoin – näytämme ne. Me haluamme olla viemässä omalta osaltamme muotialaa kestävämpään luontoa ja ihmisyyttä kunnioittavampaan suuntaan.

Emme ole missiomme kanssa yksin. Suomi ja maailma on täynnä upeita muotibrändejä ja persoonia, jotka omalla esimerkillään vievät myös muotialaa kestävämpään suuntaan. Me uskomme, että voimme yhdessä uudelleen määrittää sen mitä on huippumuoti.

IS FASHION RUINED? 

Tape, impractical designs, irresponsible materials and clothes that have already been ripped” in the name of fashion”. Inhumane manufacturing, unhealthy beauty standards, destruction of nature, unattainable prices and bad vibes for both producers and customers. Is this what “high fashion” is all about? Who needs it?

NO ONE.

The world needs more gentleness. We need more sustainable production and consumption. In terms of the environment, we may be partly already late? But what about the effect of fashion on mental health?

Vuotia is a design company that operates in the fashion industry. We recognize the broad problems associated with the entire industry. With our example, we believe we can shape thinking towards more sustainable direction. Our aim for sustainability is seen in our material choices, design, and marketing. We do not hide” flaws” or “imperfections” in any aspect of what we do. On the contrary, we show them. We want to do our part in taking the fashion industry to a more sustainable direction where nature and humanity are respected.

We are not alone in our mission. Finland and the world are full of wonderful fashion brands and personalities who by their own example, also take the fashion industry in a more sustainable direction. We believe that together we can redefine what high fashion is.